Koning voor een dag

van Pepijn Zwanenberg

Koning voor een dag is gebaseerd op de tragedie over Atigone. De twee broers van Antigone vermoorden elkaar en Koning Creoon, de oom van Antigone, maakt een wet die bepaalt dat de ene broer een praalbegrafenis krijgt en de ander ‘moet liggen rotten op het slagveld’.
Antigone besluit toch om haar broer te begraven ook al staat hier de doodstraf op!
Creoon wil niets anders dan een goede koning zijn, wet is wet, ook voor familie.
Het stuk is geschreven voor jongeren en gaat over moed, rechtvaardigheid, principes en het verlangen naar het leven.

Tri van Dinh (Creoon), Carla Kruit (Antigone), Joris van den Ring (Haymoon), Geertje Verschuren (Eurydice), Fiona Engelen (Ismene), Esther Glasmeier (Theresias, Wachter) en Willers de Dreu (Regie)

When

December 17th 2001 - 20:00
December 18th 2001 - 20:00
December 20th 2001 - 20:00

Where

Agora, Vrijhof

Price

f7,50 (U+kaart, CJP, E-pas f4,00)

Language

Dutch

Lees meer

Cultuur
11 / 12 / 2006 door Redactie voor UToday